Kategori: Genel Konular

Obezite Cerrahisi Sonrası Düşük Ayak Gelişimi

Obezite Cerrahisi Sonrası Düşük Ayak Gelişimi Sinir ya da kas hasarlarına bağlı olarak gelişen düşük ayak sendromu eversiyon ve dorsifleksiyon kaybı olarak bilinir. Yani ayağın bilekten yukarı ya da doğru ayağa kaldırılması ya da aşağıya doğru oynatma yetisinin tamamen kaybolması anlamına gelir. Burada bulunan sinirler belirli sebeplerden dolayı etkisini kaybeder ve ayağın hareket kabiliyetini kısıtlar. […]

Gebelik Döneminde omurga hastalıkları

Gebelik Döneminde omurga hastalıkları Gebelik Döneminde omurga hastalıkları Günümüzde  gebelikte bel ağrısı sıklığı yaklaşık olarak %50-80 civarındadır.Bu şekilde bel ağrısı çeken insanların 1/3 ü de bu durumdan ciddi olarak etkilenmektedir.Genellikle  5.-7. ay civarında  ortaya çıkmaktadır.Ancak daha erken başlangıçlı olabileceğini bildiren yayınlar mevcuttur. Daha  önceden gebelik öncesi bel ağrısı ve buna bağlı problemleri olan kadınlarda gebelikte […]

Halluks Valgus (Bunyon) Nedir ?

Halluks Valgus (Bunyon) tanımı nedir? Halluks Valgus Ayak başparmak  ve tarak kemikleri arasındaki açının artması ile tarak kemiği alt ucunun içeri doğru; başparmağın dışarı doğru açılanması ile karakterize bir hastalıktır. Biyomekanik olarak başparmak ve tarak kemik arası açının artması, 1. ve 2. tarak kemikleri arası açının artması tanımlamalarda sık kullanılmaktadır. Halluks Valgus hangi yaşlarda ortaya […]

Skolyoz Tanımı ve Sınıflaması

Skolyoz Tanımı ve Sınıflaması Skolyoz Tanımı ve Sınıflaması Skolyoz omurganın taçsal plan (koronal) da Cobb metodu denilen yönteme göre 10°üzerinde olan eğriliklerine verilen addır. Skolyoz deformite olarak omurganın taçsal planda ortaya çıkan eğriliği gibi algılansa da aslında bu deformite her üç planda (aksiyel ve sagital plan ile birlikte) gelişen bir sorundur aslında. Üst üste binen […]

Konjenital (Doğumsal) Skolyoz

Konjenital (Doğumsal) Skolyoz Konjenital (Doğumsal) Skolyoz Konjenital skolyoz omurgada omurların oluşum (formasyon) ya da yarıklanma (segmentasyon) kusurları neticesinde asimetrik büyüme sonucu ortaya çıkar. Klippel-Feil sendromu(%25);Böbrek anormallikleri (%30);kalp anormallikleri (%12).Bu eşlik eden hastalıkların iyi tanımlanması omurga deformite tedavisinin zamanlanması ve bazı durumlarda tedavi seçeneği için önemlidir. Konjenital skolyoz tip 1 formasyon kusuru tip 2 yarıklanma (segmentasyon) […]

Skolyoz Tanı ve Tedavisinde Görüntüleme ve Radyasyon Etkileri PIN

Skolyoz Tanı ve Tedavisinde Görüntüleme ve Radyasyon Etkileri PIN Skolyoz Tanı ve Tedavisinde Görüntüleme ve Radyasyon Etkileri PIN Adölesan idiopatik skolyoz toplumun %2-3 etkileyen bir durum. Genellikle hastaların ailesi ya da arkadaşları tarfından farkedilmekte. Gövde rotasyon açısının skolyometre ile ölçülmesi ile >5° bir değer >10° skolyoz açısına işaret etme konusunda duyarlı bulunmuş.Gövde rotasyon açısının >7° […]

Erişkinlerde Skolyoz (Adult Skolyoz) Tedavisi

Erişkinlerde Skolyoz (Adult Skolyoz) Tedavisi Erişkinlerde Skolyoz (Adult Skolyoz) Tedavisi  Erişkinlerde görülen skolyoz genelde esnek olmayan eğriliklere eşlik eden dejeneratif disk hastalığı, kanal darlığı ve kemik kalitesinin düşüklüğü ile birlikte görülmektedir. Bu nedenle erişkin skolyoz tedavisi adölesan idiyopatik skolyoz tedavisine göre daha kompleks değerlendirme ve girişimler gerektirebilmektedir. Erişkin skolyoz tedavisinde ki hedef başın pelvis üzerinde […]

El ve ayak ağrısı

El ve ayak ağrısı El ve ayak ağrısı, çeşitli durumların bir sonucu olabilir. Üst ve alt ekstremiteler, genellikle yaralanma veya ilerleyen hastalıktan dolayı iltihaplanabilen veya hasar görebilen bir kemik ve yumuşak doku ağından oluşur. Doktorlarınızın el ve ayak ağrınızın nedenini belirlemesi ve doğru bir şekilde tedavi etmesi önemlidir. Bu yazıda, ortopedi doktorlarının tedavi ettiği el […]

Skolyoz Alt Tipleri Nelerdir?

Erken Başlangıçlı Skolyoz (EOS)

Erken Başlangıçlı Skolyoz (EOS) Erken Başlangıçlı Skolyoz (EOS)  genel bir başlık olmakla birlikte aslında farklı nedenlerden kaynaklanan skolyoz tanımlamalarına göre bir üst başlık olarak algılanabilir. Tanımı da aslında sebepten bağımsız olarak 10 yaş altı başlangıçlı skolyoz olarak yapılmaktadır. İdiyopatik: Belirgin bir nedeni olmayan eğrilikler. Konjenital: Doğumsal vertebra gelişim problemleri kaynaklıdır. Bazen kalp ve böbrek anormallikleri […]

Asetabulum Kırıkları

Asetabulum Kırıkları Asetabulum Kırıkları; Acetabular kırık, “top ve yuva” (sferik ya da küresel tip eklem) tipi kalça eklemi olan yuvanın kırığıdır. Kalça eklemini ilgilendiren kırıkları yaygın değildir – üst femur veya femoral baş (eklemin “top” kısmı) kırıklarından çok daha az sıklıkla görülürler. Asetabular kırıkların çoğunluğu, bir araba çarpışması gibi yüksek enerjili bir olayın sonucudur. Çoğu […]