Kategori: Omurga Eğriliklerinin Tedavisi

Skolyoz Tanımı ve Sınıflaması

Skolyoz Tanımı ve Sınıflaması Skolyoz Tanımı ve Sınıflaması Skolyoz omurganın taçsal plan (koronal) da Cobb metodu denilen yönteme göre 10°üzerinde olan eğriliklerine verilen addır. Skolyoz deformite olarak omurganın taçsal planda ortaya çıkan eğriliği gibi algılansa da aslında bu deformite her üç planda (aksiyel ve sagital plan ile birlikte) gelişen bir sorundur aslında. Üst üste binen […]

Konjenital (Doğumsal) Skolyoz

Konjenital (Doğumsal) Skolyoz Konjenital (Doğumsal) Skolyoz Konjenital skolyoz omurgada omurların oluşum (formasyon) ya da yarıklanma (segmentasyon) kusurları neticesinde asimetrik büyüme sonucu ortaya çıkar. Klippel-Feil sendromu(%25);Böbrek anormallikleri (%30);kalp anormallikleri (%12).Bu eşlik eden hastalıkların iyi tanımlanması omurga deformite tedavisinin zamanlanması ve bazı durumlarda tedavi seçeneği için önemlidir. Konjenital skolyoz tip 1 formasyon kusuru tip 2 yarıklanma (segmentasyon) […]

Erişkinlerde Skolyoz (Adult Skolyoz) Tedavisi

Erişkinlerde Skolyoz (Adult Skolyoz) Tedavisi Erişkinlerde Skolyoz (Adult Skolyoz) Tedavisi  Erişkinlerde görülen skolyoz genelde esnek olmayan eğriliklere eşlik eden dejeneratif disk hastalığı, kanal darlığı ve kemik kalitesinin düşüklüğü ile birlikte görülmektedir. Bu nedenle erişkin skolyoz tedavisi adölesan idiyopatik skolyoz tedavisine göre daha kompleks değerlendirme ve girişimler gerektirebilmektedir. Erişkin skolyoz tedavisinde ki hedef başın pelvis üzerinde […]

Omurgada Çimentolama Tedavisi

Skolyoz

Skolyoz Skolyoz Nedir Skolyoz, omurganın yanlara doğru eğrildiği bir durumdur. Röntgende, skolyoz hastasının omurgası düz bir çizgi yerine bir “S” veya “C” şeklinde görünür. Bu eğriler kişinin omuzlarını, kalçalarını veya belini düzensiz görünmesine neden olabilir. Skolyozda, omurganın vertebra denilen kemikleri de dönebilir, bu da bir omuz çıkıntısının veya gövde kaslarının diğerine göre daha belirgin olmasına […]

Büyüyen Omurga Sorunları

Skolyoz kaynaklı duruş bozuklukları aynadaki görünümüzü etkiler Fiziksel olarak duruş bozukluğu, büyüme çağında ve dış görünümünün öneminin arttığı ergenlik dönemde insanlar tarafından beğenilmeme endişesi kaynağı haline gelebilir. Omurga eğrilikleri ve özellikle de skolyoz  dış görünüşün öneminin artmaya başladığı ergenlik döneminde ayna karşısında duruş bozukluğunun en sık sebeplerinden biri olarak sayılabilir. Bilgilendirme amacıyla skolyoz hakkında merak […]